Новини

Следвайте ни в социалните мрежи

Прочетете нашите статии

Присъединете се към BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си продължат образованието

Присъединете се към BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си продължат образованието

 BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си продължат образованието, e създадена, за да гарантира, че младите майки - без значение кои са те, къде живеят – ще знаят, че винаги имат възможност да решат...

Доклад за Националните образователни и спомагателни услуги за млади майки в страните партньори по проекта

Доклад за Националните образователни и спомагателни услуги за млади майки в страните партньори по проекта

 Забременяването в юношеска възраст все повече се превръща в глобален проблем не само поради по-високия риск за здравословното състояние на майките и децата, но тъй като води и до верига от социални, икономически и демографски пречки за младите майки и децата им....

Изтеглете нашите бюлетини

Subscribe now to our Newsletter!

    Language: