Резултати от проекта

В рамките на проекта ще бъдат разработени следните шест продукта:

Доклад за националните образователни и спомагателни услуги за млади майки

национална информация за образователните системи и услугите за подкрепа, които са насочени към образователната интеграция на младите майки.

Наръчник със стратегии за осведомяване и мотивационни стратегии

методология за разработване и прилагане на мотивационна кампания, насочена към младите майки и хората, които им влияят (социални работници, учители, преподаватели, семейства, приятели) за предотвратяване на преждевременното напускане на училище.

v

Набор от методи за включване на младите майки извън образователната и трудовата системи

иновационни стратегии и методи за мотивиране на младите майки да се включат отново в образованието, включително насоки за работа с родители и връстници и справяне с извънредни ситуации.

BYMBE Ориентиращ наръчник

иновативен подход, основаващ се на професионално и лично ръководство и консултиране, за да помогне на младите майки извън образователната и трудовата системи да намерят своя път в образованието и работата.

BYMBE Мотивиращ наръчник

съдържанието на обучението има за цел да помогне на младите майки да разбират, управляват чувствата и поведението си, да взаимодействат успешно с хората около себе си в социалния контекст, за да облекчат завръщането си в образованието и да подобрят шансовете си да продължат професионалното обучение до края.

BYMBE Наръчник за поддръжка

Подходи за подкрепа на младите майки за времето, когато те се завръщат в обучението, за да преодолеят кризата, съмненията или други проблеми, свързани с продължаването на образованието.