Присъединете се към BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си продължат образованието

Присъединете се към BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си продължат образованието

Присъединете се към BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си продължат образованието BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си...
Доклад за Националните образователни и спомагателни услуги за млади майки в страните партньори по проекта

Доклад за Националните образователни и спомагателни услуги за млади майки в страните партньори по проекта

Доклад за Националните образователни и спомагателни услуги за млади майки в страните партньори по проекта Забременяването в юношеска възраст все повече се превръща в глобален проблем не само поради по-високия риск за здравословното състояние на майките и децата, но...
BYMBE: Supporting young mother in going back to education

BYMBE: Supporting young mother in going back to education

BYMBE: Supporting young mother in going back to education How to support young mothers for going back to school or in employment? How to raise awareness about the problem of early school leaving of young mothers? The kick-off meeting of project BYMBE – Bringing Young...