Проектът

Проектът „Въвеждане на младите майки в образованието“ – BYMBE има за цел да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учители и обучители с цел да се поддържат млади майки на възраст между 15 и 25 години, които да възстановят образованието или обучението си за по-добър достъп до трудовия пазар.

BYMBE was awarded the status of Good Practice of Erasmus+
by the European Commission

“Good practice” is the label awarded by Erasmus+ National Agency to the projects that have been particularly well managed and can be a source of inspiration for others.

BYMBE was selected as Case Study of Inclusion in Education
and Training by the European Commission

BYMBE is considered a successful approach for Adult Education whose results and lesson learned are useful to support European policy development in this field.

Цели

Да се създаде иновативна стратегия за разпространение и мотивиране, за повишаване на осведомеността по въпроса за ранното напускане на училище от младите майки и за подкрепа на младите майки, която им е необходима, за да завършат образованието си;

Да се осигури ефективна ориентация и кариерно консултиране чрез инструменти за пълноценна подкрепа, включително консултации, обучения и дейности в група;

Да се подобри осведомеността на социалните работници, учителите и обучителите, които работят с младите майки, като им се предоставят допълнителни средства, знания и умения за тяхната работа;

Да се повиши информираността на заинтересованите страни и широката общественост относно важността на професионалното образование за момичетата, за да се осигури тяхната финансова независимост.

How can I engage in BYMBE?

Резултати от проекта

В рамките на проекта ще бъдат разработени следните шест продукта:

Доклад за националните образователни и спомагателни услуги за млади майки

национална информация за образователните системи и услугите за подкрепа, които са насочени към образователната интеграция на младите майки.

Наръчник със стратегии за осведомяване и мотивационни стратегии

методология за разработване и прилагане на мотивационна кампания, насочена към младите майки и хората, които им влияят (социални работници, учители, преподаватели, семейства, приятели) за предотвратяване на преждевременното напускане на училище.

v

Набор от методи за включване на младите майки извън образователната и трудовата системи

иновационни стратегии и методи за мотивиране на младите майки да се включат отново в образованието, включително насоки за работа с родители и връстници и справяне с извънредни ситуации.

BYMBE Ориентиращ наръчник

иновативен подход, основаващ се на професионално и лично ръководство и консултиране, за да помогне на младите майки извън образователната и трудовата системи да намерят своя път в образованието и работата.

BYMBE Мотивиращ наръчник

съдържанието на обучението има за цел да помогне на младите майки да разбират, управляват чувствата и поведението си, да взаимодействат успешно с хората около себе си в социалния контекст, за да облекчат завръщането си в образованието и да подобрят шансовете си да продължат професионалното обучение до края.

BYMBE Наръчник за поддръжка

Подходи за подкрепа на младите майки за времето, когато те се завръщат в обучението, за да преодолеят кризата, съмненията или други проблеми, свързани с продължаването на образованието.

Партньори

Subscribe now to our Newsletter!

    Language: