Projektas

Projektas BYMBE – Jaunų mamų grąžinimas į mokymąsi – siekia parengti mokymo priemones socialiniams darbuotojams, mokytojams ir suaugusiųjų švietėjams, skirtas pagelbėti jaunoms 15-25 metų amžiaus mamoms grįžti į mokymąsi ir įgyti kvalifikaciją, taip padidinant jų galimybes darbo rinkoje.

BYMBE was awarded the status of Good Practice of Erasmus+
by the European Commission

“Good practice” is the label awarded by Erasmus+ National Agency to the projects that have been particularly well managed and can be a source of inspiration for others.

BYMBE was selected as Case Study of Inclusion in Education
and Training by the European Commission

BYMBE is considered a successful approach for Adult Education whose results and lesson learned are useful to support European policy development in this field.

PROJEKTO TIKSLAI

Sukurti inovatyvią informavimo strategiją ir motyvavimo kampaniją, siekiant atkreipti dėmesį į jaunų mamų ankstyvo iškritimo iš mokymosi  problemą bei išryškinti  paramos jaunoms mamos galimybes, sudarančias sąlygas tęsti mokslus.  

Vykdyti efektyvų jaunų mamų profesinį orientavimą, teikiant joms visapusišką paramą,  įskaitant konsultavimą, mokymą ir tarpusavio paramos grupių veiklas.

Stiprinti socialinių darbuotojų, mokytojų ir suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su jaunomis mamomis, supratimą ir gebėjimus, suteikiant jiems papildomų priemonių, žinių ir įgūdžių.

Didinti  suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės informuotumą apie profesinio mokymo svarbą merginoms, siekiant užtikrinti jų asmeninį ekonominį saugumą.

How can I engage in BYMBE?

PROJEKTO REZULTATAI

Projekto metu sukurti šeši intelektiniai produktai (IP):

Tyrimo apie nacionalines švietimo ir socialinės paramos paslaugas jaunoms motinoms ataskaita

Informacija apie nacionalines švietimo sistemas ir socialinės paramos ir pagalbos paslaugas, kurios yra ypač svarbios jaunų motinų integracijai į švietimą.

Supratimo didinimo ir motyvavimo strategijų vadovas

Metodologija apie motyvacinės kampanijos, skirtos jaunoms motinoms ir joms įtakos turintiems asmenims (socialiniams darbuotojams, mokytojams, suaugusiųjų švietėjams, šeimos nariams, draugams), parengimą ir įgyvendinimą, siekiant užkirsti kelią jaunų mamų ankstyvam iškritimui iš mokyklos, bei skatinti jas grįžti į mokymąsi.

v

Metodų, skirtų motyvuoti niekur nedirbančias ir nesimokančias (NEET) jaunas mamas, rinkinys

Naujoviškos strategijos ir metodai, skirti motyvuoti jaunąsias motinas grįžti į švietimą, o taip pat gairės darbui su tėvais ir bendraamžiais bei krizių valdymui.

BYMBE Orientavimo paketas

Inovatyvūs būdai, pagrįsti profesiniu ir asmeniniu konsultavimu, siekiant padėti jaunoms NEET mamoms rasti savo kelią į švietimą ir įgyti profesiją.

BYMBE Įgalinimo paketas

Mokymų medžiaga, skirta padėti jaunoms motinoms suprasti ir valdyti savo jausmus bei elgesį,  sėkmingai bendrauti su jas supančiais žmonėmis bei sąveikauti įvairiose socialinėse situacijose, siekiant palengvinti jų grįžimą į mokymąsi ir padidinti galimybes įgyti profesinį išsilavinimą.

BYMBE Paramos paketas

Metodai, skirti darbui su jaunomis motinomis,  joms vėl pradėjus mokytis, padedantys įveikti krizę, abejones ar kitas problemas, susijusias su grįžimu į mokslus.

Subscribe now to our Newsletter!

    Language: