Кампания

Младите майки не винаги са наясно със значението на образованието в момента, когато са вкъщи с малки деца. Проблемите в повечето случаи стават значителни, когато децата им порастнат или настъпи раздяла с партньора им. Жените, които искат да се върнат на пазара на труда, имат малки шансове благодарение на ниското им образование. Това от своя страна ги излага на риск от бедност и социално изключване.

Ще бъде разработена иновативна стратегия за разпространение на информация и мотивационна кампания за повишаване на осведомеността по въпроса: кампанията ще бъде насочена пряко към младите майки и ще има за цел да ги мотивира да се завърнат към образованието си или професионалното си обучение на по-ранен етап, за да увеличат шансовете си за финансова стабилност и да намалят риска от финансова зависимост, като по този начин осигурят по-добро бъдеще за тях и за тяхното дете.

Австрия

България

Ирландия

Италия

Литва

Испания