Kampanija

Jaunos mamos ne visada suvokia švietimo svarbą savo gyvenimui, ypač tuo metu, kai jos būna namuose su mažais vaikais. Daugeliu atvejų problemos išryškėja tada, kai vaikai paauga arba jos išsiskiria su savo partneriais. Moterys, norinčios integruotis į darbo rinką, turi prastesnes galimybes dėl žemo išsilavinimo. Joms gresia skurdas ir socialinė atskirtis.

Taigi bus sukurta inovatyvi informavimo strategija ir motyvacinė kampanija, skirta sąmoningumui šiuo klausimu didinti: kampanija tiesiogiai skiriama jaunoms motinoms, siekiant motyvuoti jas kuo anksčiau grįžti į mokslus ar įgyti profesiją, kad jos turėtų dedesnes galimybes įsidarbinti ir pačios užsidirbti pragyvenimui bei užtikrinti geresnę ateitį sau ir savo vaikui.

Austria

Bulgaria

Ireland

Italy

Lithuania

Spain