Описание на проекта

Проектът „Въвеждане на младите майки в образованието“ – BYMBE има за цел да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учители и обучители с цел да се поддържат млади майки на възраст между 15 и 25 години, които да възстановят образованието или обучението си за по-добър достъп до трудовия пазар.

Проблемът с младите майки, които прекъсват образованието си и впоследствие срещат трудности при връщането си към обучението или при навлизането на пазара на труда поради ниската си квалификация, е широко рапространен в Европа. Консорциум от партньори с допълваща се комбинация от умения и опит, се заемат с този  проект за справяне с проблема на европейско равнище.

Проектът BYMBE е одобрен от Европейската комисия в рамките на програма „Еразмус +“ – KA2 – „Стратегическо партньорство за възрастни“ и ще създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите, работещи с млади майки : анализ на образователната система и помощните средства на участващите страни, за да се развият знанията относно разликите в обстоятелствата и нуждите на целевата група в различните страни.

Дейностите ще се провеждат в европейски мащаби, като се цели справяне с проблемите, пред които са изправени младите майки. Ще се поеме ангажимент да се работи, както в градовете, така и в по-малки населени места.