Projektas

Projekto BYMBE – Jaunų mamų grąžinimas į mokymąsi – tikslas parengti mokymo priemones socialiniams darbuotojams, mokytojams ir suaugusiųjų švietėjams, skirtas pagelbėti jaunoms 15-25 metų amžiaus mamoms grįžti į mokymąsi ir įgyti kvalifikaciją, taip padidinant jų galimybes darbo rinkoje.

Jauno amžiaus mamos dažnai nutraukia mokslus, nebaigia net vidurinės mokyklos ir vėliau susiduria su sunkumais siekiant grįžti į mokymąsi, įgyti profesiją ar susirasti darbą, turėdamos žemą kvalifikaciją. Tai vis dar yra didelė problema Europoje, ir jos sprendimui Europiniu lygiu susivienijo projekto partneriai iš skirtingų šalių, turintys skirtingos veikos patirties bei pasižymintys vieni kitus papildančiais gebėjimais.

Bymbe projektas patvirtintas Europos Komisijos ir finansuojamas pagal Erasmus +  KA2 suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės programą. Projekto metu sukurtos inovatyvios mokymo metodikos socialiniams darbuotojams, mokytojams ir suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su jauno amžiaus motinomis. Metodikos praturtintos projekte dalyvaujančių šalių švietimo ir paramos galimybių analize, leidžiančia įgyti žinių apie kiekvienos šalies tikslinių grupių situaciją ir poreikius.

Projekto veiklos pasižymi Europine dimensija siekiant spręsti jaunų mamų problemas plačiąja prasme. Paramos jaunoms mamoms veiklos įgyvendintos miesto ir kaimo vietovėse.