Присъединете се към BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си продължат образованието

4 май 2018Новини

BYMBE, кампанията за повишаване на осведомеността относно трудностите и възможностите на младите майки да си продължат образованието, e създадена, за да гарантира, че младите майки – без значение кои са те, къде живеят – ще знаят, че винаги имат възможност да решат дали, кога и при какви обстоятелства да продължат образованието си и да изградят бъдещето, което искат. Партниращите организации по проекта BYMBE ще направят това чрез увеличаване на осведомеността, достъпа и възможностите.

Въпреки че майките са вечни учители в класната стая на живота, Докладът за националните образователни и спомагателни услуги за млади майки (на партньорските страни по проекта) показва, че липсват програми за подкрепа на отпадналите от образователната система млади майки. Освен това, невъзможността да се съчетае грижата за децата, работата и ученето правят повторното навлизане в образованието особено трудно.

Кампанията се старае да постигне четири цели:

 1. Повишаване на информираността на младите майки за важността на образованието като инструмент за осигуряване на тяхното бъдеще и това на техните деца
 2. Приобщаване на младите майки към партньорските организации и присъединяването им към проекта BYMBE.
 3. Мобилизиране на специалистите, работещи с млади майки с цел да използват ресурсите на проекта BYMBE.
 4. Повишаване на осведомеността на обществото и заинтересованите страни относно трудностите и бариерите, пред които са изправени младите майки, когато избират да продължат образованието си.

Подходът, който са избрали партньорите по програмата, се фокусира върху четири ключови действия, които са стратегически важни за подкрепата на младите майки:

 1. Предоставяне на точна информация, базирана на научни изследвания, относно възможностите за образование и грижи за деца, така че младите майки да могат да взимат информирани решения.
 2. Подпомагане на младите майки да изграждат бъдещето си и да защитават възможностите, които създават за себе си и децата си.
 3. Гарантиране, че съответните заинтересовани страни в страните партньори, както и обществото, са наясно с практическите трудности, бариери и преценки, пред които са изправени младите майки, които застрашават правото им на образование.
 4. Овластяване на социалните работници, учители, преподаватели, обучители и други професионалисти да подкрепят младите майки и да оказват положително въздействие върху способността им да следват своя избор.

Как може да ни подкрепите и да се присъедините към нашата кампания?

 1. БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ!

Обадете ни се, пишете ни и се поинтересувайте как да се присъедините към         програмата за подкрепа, следвайте ни във Facebook.

 1. РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ПОСЛАНИЕТО НИ!

Разгледайте материалите на Кампанията и ги споделете! Ангажирайте училището или организацията Ви в разговор за възможностите за обучение на младите майки. Помогнете ни да достигнем до обществото и вземащите решения. Използвайте #bymbe, за да споделите Вашите истории и идеи!

 1. ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!

Вярвате ли, че всяка млада майка трябва да има възможност да си продължи образованието? Вие сте млада майка, която желаете да покаже възможностите, които образованието е отворило в живота ви? Пишете ни и се запознайте с екипа ни, за да разкажете историята си,  обадете ни се или  се присъедините към програмата за подкрепа.