Дейности по проекта

Проектът предвижда:

  • Международно събитие за Обучение на обучители. Целта на това обучение е да подобри компетентността на социалните работници и обучителите да прилагат подходящия подход към младите майки, като се съсредоточат върху техните нужди. Техниките ще се усъвършенстват за осигуряването на достъп до тези цели, мотивационните стратегии и сътрудничеството с връстниците и семействата на младите майки, тъй като те допринасят за успеха им.
  • Обучителни мероприятия във всички страни партньори с цел тренинг на социални работници, учители и обучители за разработените методи за интервенция и подобряване на техните умения, свързани с целевата група. Всеки партньор ще обучи 20 обучители или социални работници на национално равнище, за да разпространи ефекта извън собствената си организация.
  • Пилотни сесии с група млади майки за всяка участваща страна, от които се очаква да се завърнат отново в образованието. Ще бъде реализиран пакет за подпомагане на млади майки, развит от партньорството, за да се ангажират, да им се даде възможност, да ги мотивират, за да избегнат отпадането от образование. Подкрепящият пакет ще се състои от професионално консултиране, обучение и предоставяне на допълнителни услуги, за да се даде възможност на младите момичета да направят свой собствен професионален начин и да намалят риска от зависимост.