Projekto veiklos

Tarptautiniai mokymai

Tarptautinis Suaugusiųjų švietėjų mokymo renginys. Šių mokymų tikslas – remti ir tobulinti socialinių darbuotojų ir suaugusiųjų švietėjų  kompetenciją taikyti tinkamus darbui su  jaunomis mamomis būdus, atsižvelgiant į jų poreikius. Metodai apima: 1) būdus, kaip pasiekti ir užmegzti ryšį su tiksline grupe, 2)motyvacines strategijas ir 3) bendradarbiavimo su jaunų motinų šeimomis ir bendraamžiais strategijas, nes pastarieji dažnai įtakoja jaunų mamų sėkmę ar iškritimą iš mokyklos.

Training for professionals

Mokymai visose projekto partnerių šalyse, skirti apmokyti socialinius darbuotojus, mokytojus ir suaugusiųjų švietėjus naujai parengtų intervencijos darbo su tiksline grupe metodų bei tobulinti jų įgūdžius. Kiekviena projekto partnerių organizacija apmokė 20 suaugusiųjų švietėjų ar socialinių darbuotojų savo šalyje ir tokiu būdu išplėtė projekto poveikį už savo organizacijos ribų.

Austrijoje esanti organizacija Frauen im Brennpunkt (FIB) suaugusiųjų švietėjus, socialinius darbuotojus ir konsultantus, dirbančius su jaunomis mamomis įvairiuose kontekstuose, pakvietė dalyvauti BYMBE projekte. Organizatoriams buvo labai svarbu pakviesti žmones, turinčius įvairias profesijas, ir išgirsti jų nuomonę šia tema.

Tiek dalyvių, tiek jų klienčių lūkesčiai buvo įvairūs. Visi projekte dalyvaujantys specialistai dirba su jaunomis mamomis, tačiau šių jaunų moterų kilmė, sąlygos ir galimybės yra skirtingos.
Siekiant užtikrinti kiek įmanoma didesnę projekto veiklų sklaidą, į mokymo renginį buvo pakviesti įvairūs specialistai.

Norėdamas užtikrinti, kad projekte naudojamos priemonės ir metodai jaunoms mamoms duotų kuo daugiau naudos, FIB išnagrinėjo keletą metodų, kuriuos galima naudoti individualių susitikimų metu bei grupės aplinkoje.

Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija šiuose projekto mokymuose buvo vertinama ypač palankiai. Suaugusiųjų švietėjai diskutavo apie šią teoriją ir atliko testus.

Kitas suaugusiųjų švietėjams teigiamą įspūdį palikęs metodas buvo mokymosi planas. Šią mokymo priemonę galima naudoti nuo pirmojo susitikimo iki mokymų pabaigos. Ji taip pat mums padeda numatyti visus veiksmus, kurių reikia imtis įvairių etapų mokymosi proceso metu. Šis metodas yra lankstus, todėl juo gali sėkmingai naudotis ir jauna mama, ir su ja dirbantis konsultantas.

Dalyviai labai teigiamai įvertino metodus ir priemones!

Bimec yra mokymo, o ne socialinio darbo paslaugas teikianti organizacija, todėl į vietos mokymus apie projekto BYMBE metodiką ši įstaiga pakvietė organizacijas, teikiančias socialines paslaugas Bulgarijoje. Mokymuose dalyvavo 20 mokytojų ir socialinių darbuotojų.

Organizacija Bimec surengė dvejus mokymus, skirtus socialiniams darbuotojams ir mokytojams. Vieni mokymai vyko Sofijoje, o kiti – Stara Zagoroje. Mokymus vedė Nadejda Savova ir Zvezditsa Kovatcheva. Kiekvienuose mokymuose dalyvavo 10 žmonių. Iš viso buvo apmokyta 20 žmonių iš 8 organizacijų. Dauguma dalyvių buvo atvykę iš mažesnių Bulgarijos miestų (tik 3 dalyviai buvo atvykę iš Sofijos): Plovdivo, Stara Zagoros, Vidino, Dupnicos, Rusės.

Dalyvius sužavėjo projekto turinys ir priemonės. Daugeliui dalyvavusių asmenų pateikta medžiaga pasirodė labai įdomi ir naudinga: renginyje dalyvavę specialistai šią medžiagą naudos darbe ir savo organizacijose. Dalyviai uždavė daug klausimų apie BYMBE Orientavimo vadovą ir BYMBE Įgalinimo vadovą,  o tai rodo, jog šias mokymo priemones reikėtų įtraukti į būsimus mokymo renginius apie projekto BYMBE metodiką.

Daugelis dalyvių (18 iš 20-ies) užpildė atsiliepimo formas apie mokymus ir puikiai įvertino visus mokymo renginių aspektus. Daugiau nei 90% dalyvių renginio organizavimą, turinį ir pateikimo būdą bei BYMBE metodiką įvertino labai gerai, o tai yra maksimalus įvertinimas.

Organizacija Exchange House Ireland (TRIBLI) turi sukaupusi daugiau nei 35 metų patirtį teikiant šias profesionalias paslaugas: specifinę pagalbą keliautojų bendruomenei, pirminę pagalbą šeimoms, krizių intervencijos, švietimo ir mokymo paslaugas bei paslaugas vaikams ir jauniems žmonėms. Organizacija Exchange House Ireland turėjo galimybę į mokymus specialistams pakviesti socialinius darbuotojus, pedagogus ir su jaunimu dirbančius asmenimis iš įvairių skyrių. 20 komandos narių buvo pakviesti į mokymo renginį apie BYMBE projekto metodiką, kuris vyko Exchange House Ireland patalpose Dubline. Dauguma dalyvių (10) buvo  Socialinio darbo skyriaus darbuotojai, o likusią dalį sudarė mokytojai/pedagogai. Mokymus vedė Lorraine O’Connor, dalyvavusi tarptautiniuose mokymuose „Train the trainer“, kurie vyko Ispanijoje.

Dalyviai teigė, kad juos sužavėjo mokomoji medžiaga –  Metodų, skirtų motyvuoti niekur nedirbančias ir nesimokančias (NEET) jaunas mamas, rinkinys. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorijos testas dalyviams paliko didelį įspūdį: jie teigė, jog šį metodą galėtų panaudoti savo darbe. Vienam socialiniam darbuotojui testas pasirodė pernelyg sudėtingas, tačiau mokymų metu buvo parodyti ir kiti modeliai, pavyzdžiui, VARK modelis, kurį galima naudoti dirbant su jaunesniais besimokančiaisiais. Renginyje dalyvavę specialistai puikiai priėmė „SymfoS“ metodiką. Daugumai jų šis metodas buvo naujas ir jie anksčiau niekada nesinaudojo šia konsultavimo priemone. Mokymuose dalyvavusiems asmenims labai patiko savarankiškumą skatinantis „SymfoS“ metodikos aspektas: atlikdami užduotis dalyviai turėjo galimybę patys apgalvoti savo asmeninius tikslus. Visi dalyviai teigė, jog šį metodą panaudos savo darbe.

CESIE suorganizavo 3 mokymo renginius vietos lygiu, kurie buvo skirti specialistams, dirbantiems su jaunomis mamomis. Du mokymo renginiai buvo skirti mieste dirbantiems įvairių sričių specialistams: pedagogams, konsultantams, socialiniams darbuotojams, su jaunimu dirbantiems asmenims, mokytojams bei suinteresuotiems darbuotojams, dirbantiems su jaunomis mamomis. Trečias mokymo renginys buvo skirtas regionuose dirbantiems socialiniams darbuotojams, jį parėmė Čefalu savivaldybė.

Vietos mokymo renginių metu CESIE pateikė Nacionalinių švietimo ir socialinės paramos paslaugų jaunoms motinoms ataskaitas (tarptautinę – visų projekto partnerių šalių ataskaitą ir Italijos ataskaitą) ir ragino dalyvius analizuoti, kokie veiksniai lemia tai, ar jaunos mamos baigs mokyklą bei kokie veiksniai turi įtakos tam, jaunos mamos „mes“ mokyklą. Siekdama labiau paskatinti socialinių darbuotojų įsitraukimą į jaunų mamų „iškritimo“ iš švietimo sistemos prevenciją, CESIE mokymų metu pristatė metodus iš leidinio „Metodų, skirtų motyvuoti niekur nedirbančias ir nesimokančias (NEET) jaunas mamas, rinkiniys“ ir „SymfoS“ metodiką, kuri yra įtraukta į BYMBE Orientavimo vadovą.

Dalyviai buvo labai susidomėję „SymfoS“ metodika, todėl paprašė tolimesnių mokymų apie šį metodą. Mokymo renginiuose dalyvavę specialistai teigė, kad juos taip pat domina ir kitos projekto BYMBE sukurtos priemonės, kurios, dalyvių manymu, yra novatoriškos. BYMBE metodų lankstumą įvertino tie specialistai, kurių laikas ir resursai, dirbant  valstybinėse socialinių paslaugų institucijose yra riboti.

Lietuvoje BYMBE nacionaliniai mokymo renginiai vyko keliose grupėse; dalyvauti mokymuose buvo kviečiami suaugusiųjų švietėjai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir konsultantai. Mokymo renginių metu dalyviai pasidalino savo patirtimi apie darbą su jaunomis NEET mamomis, galimais iššūkiais ir sunkumais bei teigiama patirtimi.

Mokymų metu buvo aptarti būdai, kaip įtraukti ir motyvuoti jaunas mamas grįžti mokytis: pristatytos praktinės priemonės, kurias galima naudoti dirbant su jaunomis mamomis. Metodą „Mano pasaulio trikampis“, kuris yra pateiktas leidinyje Metodų, skirtų motyvuoti niekur nedirbančias ir nesimokančias (NEET) jaunas mamas, rinkinys,  dalyviai įvertino kaip įdomią ir praktišką priemonę, leidžiančią specialistui įvertinti ir aptarti įvairius asmens gyvenimo aspektus. Kiti metodai, tokie kaip „Motyvacinis interviu“, „Vaidmens modelis“, „Pasiekimų pripažinimas“ ir „Gyvenimo medis“ taip pat buvo įvertintos, kaip naudingos priemonės, kurias specialistai galėtų pritaikyti praktiškai. Mokymų metu dalyviai taip pat buvo supažindinti su Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija ir nauja testo versija. Mokymo renginių metu vyravo pozityvi atmosfera, dalyviai noriai bendradarbiavo  ir teigiamai vertino pateiktas priemones.

Ispanijoje vykęs mokymo renginys buvo skirtas socialiniams darbuotojams ir pedagogams iš kelių Astūrijos savivaldybių, dirbantiems socialinių paslaugų sektoriuje. Vidutinis dalyvių amžius buvo 40 metų. Buvo siekiama, kad mokymuose dalyvautų įvairių sričių specialistai, dirbantys su jaunomis mamomis įvairiose vietovėse. Mokymus vedė Katia Rodríguez. Iš viso mokymo renginyje dalyvavo 9 specialistai.

Užsiėmimai vyko draugiškoje ir bendradarbiaujančioje aplinkoje. Dauguma dalyvių mokymus įvertino teigiamai. Renginyje dalyvavę specialistai labiausiai akcentavo ir vertino pristatytų metodų profesionalumą ir aiškumą. Specialistams labiausiai patiko „SymfoS“ metodika: dalyviai teigė, kad šis metodas jiems bus labai naudingas kasdieniame darbe – dirbant su jaunomis mamomis. Analizuodami „SymfoS“ metodiką, dalyviai mano, kad šis metodas padeda įveikti su bendravimu kliūtis ir gali paskatinti žmones geriau paaiškinti savo situaciją ir išreikšti jausmus.

Dalyviai taip pat pasiūlė į visas mokymo metodikas įtraukti lyčių aspektą ir atsižvelgti į tai, kokią įtaką buvimas moterimi, turinčia įsipareigojimų šeimoje, gali turėti užsiėmimų rengimui.

Veiklos jaunoms mamoms

Pilotiniai mokymai ir konsultacijosjaunoms motinoms, tikėtinai grįšiančioms į mokslus, kiekvienoje dalyvaujančioje projekte šalyje. Projekto metu sukurtas efektyvus pagalbos jaunoms mamoms paketas pritaikytas ir išbandytas, siekiant pritraukti jaunas mamas, įgalinti jas ir skatinti jų motyvaciją tęsti mokslus.

Darbas grupėse su jaunomis mamomis – didelis iššūkis. Austrijoje esančios organizacijos Frauen im Brennpunkt (FIB) patirtis parodė, jog jaunoms mamoms reikėjo gana nemažai laiko, kad jos galėtų vienos kitomis pasitikėti. Taigi, vedantieji turėjo būti atidūs ir skirti jaunoms mamoms pakankamai laiko.

Paaiškinus „SymfoS“ metodiką, jaunos mamos iš pradžių jautėsi nesaugiai, tačiau pradėjusios dirbti atsivėrė: jaunos moterys  apžvelgė savo praeitį ir pradėjo planuoti savo ateitį. Jaunoms mamoms kilo abejonių dėl savo situacijos, tačiau jos rado tinkamus sprendimus; Ypač daug dėmesio buvo skiriama jaunų mamų lūkesčiams savo aplinkos bei sau pačioms atžvilgiu. Visas šis procesas buvo labai įdomus. Mokymų metu jaunos mamos buvo skatinamos sukurti savo gyvenimo modelį, kuris atitiktų šių jaunų moterų gyvenimo sąlygas ir jų vaikų poreikius.

Po mokymų socialiniai darbuotojai su jaunomis mamomis dirbo individualiai. Jie sukūrė individualius planus, kurie šiuo metu yra įgyvendinami. Kai kurie specialistai jau pradėjo taikyti profesinio mokymo metodą.

6 socialiniai darbuotojai iš 3 organizacijų ir 3 skirtingų Bulgarijos miestų (Vidino – 30000 gyventojų; Rusės – 150000 gyventojų ir Plovdivo – 340000 gyventojų) atliko didelį darbą, kad pasiektų tikslinę jaunų mamų grupę. Iš viso BYMBE Orientavimo vadovą išbandė 20 jaunų mamų, o 18 iš jų išbandė BYMBE Įgalinimo vadovą.

Pilotiniai mokymai praėjo labai gerai. Praktinis darbas su jaunomis mamomis buvo labai produktyvus ir sėkmingas. Paaiškėjo, jog jaunoms moterims reikia dėmesio ir palaikymo ugdant jų pasitikėjimą savimi. Jaunos mamos sulaukė specialistų pagalbos ir dėmesio, o tai jas dar labiau skatino ir motyvavo stengtis. Toks palaikymas jaunoms mamoms suteikė jėgų atsisakyti tradicinio jų bendruomenėje dominuojančio požiūrio į moters vaidmenį ir poreikį baigti mokyklą.

Socialinių darbuotojų atsiliepimai apie mokymus yra puikūs. Maždaug pusė jaunų mamų nori sugrįžti mokytis, o rugsėjo mėnesį jau buvo pradėtas šių jaunų moterų registracijos procesas 2018/2019 mokslo metams. Nors dėl biurokratinių priežasčių šį veiksmą atlikti buvo labai sunku, po žiniasklaidoje bei per nacionalinę televiziją pasirodžiusių pranešimų problema buvo išspręsta.

Lorraine O’Connor ir Cathleen Mcdonagh, organizacijos Exchange House Ireland (TRIBLI) konsultantės, sutiko susitikti su jaunomis mamomis savo popamokinėje įstaigoje Dubline. Pilotinių mokymų metu buvo svarbu išsiaiškinti, kas tinka jaunoms mamoms. Visos mokymuose dalyvavusios jaunos moterys augina mažus vaikus, kurių priežiūrai reikia skirti daug laiko. Atsižvelgiant į tai, pilotiniai mokymai buvo organizuojami jaunoms mamoms patogioje vietoje.

Jaunos moterys buvo susidomėjusios projekto BYMBE mokymais; iš viso pilotiniuose mokymuose dalyvavo septynios jaunos mamos. Exchange House Ireland konsultantės mokymuose naudojo  „SymfoS“ metodiką iš BYMBE Orientavimo vadovo, kuri visoms mokymų dalyvėms labai patiko. Mokymų metu buvo daug juoko, o tai, mokytojų nuomone, yra labai svarbu: humoras – labai svarbi savybė, kuri padeda sudominti jaunas mamas.

Visos jaunos mamos dalyvauja mokymo programose ir turi užsibrėžusios aiškius tikslus, kuriuos nori pasiekti.

Dar dvi jaunos moterys dalyvavo keliuose motyvacininiuose pokalbiuose.  Konsultantės pasiūlė jaunoms mamoms atlikti keletą pratimų iš BYMBE Įgalinimo vadovo, kurie buvo skirti stiprinti pasitikėjimą savimi. Šie pratimai dalyvėms padėjo išlaikyti susidomėjimą ir sustiprinti jų pasitikėjimą savimi.

Organizacija CESIE surengė dviejų rūšių pilotinius mokymus: pirmieji pilotiniai mokymai buvo skirti Italijos pilietėms (jaunoms mamoms), o antrieji –  migrantams. Toks mokymų organizavimas buvo pasirinktas atsižvelgiant į tarpusavio paramą, kurią sustiprino šis projektas: labai svarbu sukurti jaunų mamų, kurios yra kilusios iš panašios aplinkos ir galėtų vienos su kitomis pasidalinti savo patirtimi, grupes (šiuo atveju kalbame apie 4-tą įvairovės rato aspektą). Tokiu būdu, CESIE suorganizavo pilotinius mokymus ir daugiau dėmesio galėjo skirti dalyvių kalbiniams poreikiams.

BYMBE vadovuose numatyti savianalizės ir tarpusavio paramos metodai pastūmėjo jaunas mamas apgalvoti savo mokymosi situaciją ir gyvenimo pasirinkimus. Įgytos žinios padėjo jaunoms mamoms priimti geresnius sprendimus savo gyvenime bei teigiamai pakeitė jų požiūrį į mokymąsi. Mokymai buvo veiksmingi: jos jaunoms mamoms padėjo suprasti, kad joms reikia peržiūrėti savo ankstesnius pasirinkimus ir keisti nusistovėjusius įpročius bei aktyviai imtis pokyčių, kurių jaunos moterys tikisi iš savęs ir iš savo šeimų.

Italijoje jaunoms mamoms, įgijusioms pagrindinį išsilavinimą, yra sudėtinga vėl grįžti į profesinį mokymąsi. Taip yra dėl nacionalinės sistemos, kuri visiškai neatitinka šių jaunų moterų poreikių. Nepaisant to, pilotiniuose mokymuose  dalyvavusios jaunos mamos aktyviau įsitraukia į mokymosi visą gyvenimą procesą bei rodo susidomėjimą CESIE ir jos partnerių rengiamais kursais, kurie ilgainiui padeda patobulinti įgūdžius ir suteikia daugiau įsidarbinimo galimybių.

Lietuvoje BYMBE Orientavimo vadovas buvo išbandytas dirbant su jaunomis mamomis grupėje ir individualiai.

Šioje metodikoje siūlomas „SymfoS“ metodas jaunoms mamoms suteikia galimybę išreikšti save naudojant simbolius, apsvarstyti esamą situaciją ir aplinkybes. Siūlomas metodas yra puiki priemonė, kuri padeda konsultantui suprasti kitų asmenų svarbą ir vaidmenį jaunos mamos gyvenime. Praktinės užduotys naudojant simbolius palengvina pokalbį ir suteikia galimybę atskleisti asmens stipriąsias puses bei sutelkti dėmesį į paramą, kurios reikia esamoje situacijoje. Darbas su simboliais dalyvėms suteikia galimybę išreikšti savo jausmus, gauti grįžtamąjį ryšį bei paramą. „SymfoS“ metodą yra lengva naudoti, šis metodas yra mėgstamas dalyvių bei palengvina įsitraukimą.

Planuojant pasiekimus, susijusius su švietimu, naudojant „SymfoS“ metodą, asmuo gali vizualizuoti reikalingus veiksmus ir sutelkti dėmesį į tikslus.

Gegužės-birželio mėnesiais Ispanijoje vyko dveji pilotiniai mokymai. Mokymai su jaunomis mamomis vyko dviejose vietovėse šiauriniame Ispanijos Astūrijos regione. Norėdami įgyvendinti šiuos pilotinius mokymus, konsultantai vyko į kiekvieną iš mokymų vietose esančių vietovių ir jose vykdė veiklas, kad jaunoms mamoms būtų lengviau dalyvauti mokymuose. Iš pradžių buvo sunku sudominti jaunas mamas, tačiau netrukus dalyvės aktyviai įsitraukė į mokymus.

Pilotinių mokymų metu buvo naudojami šie metodai:

Be to, visų etapų metu buvo skatinamas komandinis darbas. Bendrai dalyvių atsiliepmai apie mokymus buvo puikūs; Dauguma dalyvių mokymus baigė aiškiai žinodamos, jog nori pakeisti savo situaciją ir planuoja imtis konkrečių veiksmų, pavyzdžiui: gauti vairuotojo pažymėjimą, gauti informacijos apie studijų galimybes ir atlikti praktinius testus.

Pilotiniai mokymai, vykdomi su šiomis dvejomis jaunų mamų grupėmis, davė teigiamų ir įkvepiančių rezultatų: sustiprėjo dalyvių motyvacija, jaunos mamos jautė, kad gali pačios priimti sprendimus ir imtis veiksmų.