Projekto veiklos

Projekte numatyta:

  • Tarptautinis Suaugusiųjų švietėjų mokymo renginys. Šių mokymų tikslas – remti ir tobulinti socialinių darbuotojų ir suaugusiųjų švietėjų  kompetenciją taikyti tinkamus darbui su  jaunomis mamomis būdus, atsižvelgiant į jų poreikius. Metodai apima: 1) būdus, kaip pasiekti ir užmegzti ryšį su tiksline grupe, 2)motyvacines strategijas ir 3) bendradarbiavimo su jaunų motinų šeimomis ir bendraamžiais strategijas, nes pastarieji dažnai įtakoja jaunų mamų sėkmę ar iškritimą iš mokyklos.
  • Mokymai visose projekto partnerių šalyse, skirti apmokyti socialinius darbuotojus, mokytojus ir suaugusiųjų švietėjus naujai parengtų intervencijos darbo su tiksline grupe metodų bei tobulinti jų įgūdžius. Kiekviena projekto partnerių organizacija apmokys 20 suaugusiųjų švietėjų ar socialinių darbuotojų savo šalyje ir taip išplės projekto poveikį už savo organizacijos ribų.
  • Pilotiniai mokymai ir konsultacijos jaunoms motinoms, tikėtinai grįšiančioms į mokslus, kiekvienoje dalyvaujančioje projekte šalyje. Projekto metu sukurtas efektyvus pagalbos jaunoms mamoms paketas bus pritaikytas ir išbandytas, siekiant pritraukti jaunas mamas, įgalinti jas ir skatinti jų motyvaciją tęsti mokslus.
  • Paramos paketą sudarys profesionalus konsultavimas, instruktavimas ir papildomų paslaugų teikimas, siekiant įgalinti jaunas merginas savarankiškai ir atsakingai pasirinkti profesiją ir taip sumažinti riziką, kad jų gerovė priklausys nuo kitų.
  • Jaunos mamos ne visada suvokia švietimo svarbą savo gyvenimui, ypač tuo metu, kai jos būna namuose su mažais vaikais. Daugeliu atvejų problemos išryškėja tada, kai vaikai paauga arba jos išsiskiria su savo partneriais. Moterys, norinčios integruotis į darbo rinką, turi prastesnes galimybes dėl žemo išsilavinimo. Joms gresia skurdas ir socialinė atskirtis.
  • Taigi bus sukurta inovatyvi informavimo strategija ir motyvacinė kampanija, skirta sąmoningumui šiuo klausimu didinti: kampanija tiesiogiai skiriama jaunoms motinoms, siekiant motyvuoti jas kuo anksčiau grįžti į mokslus ar įgyti profesiją, kad jos turėtų dedesnes galimybes įsidarbinti ir pačios užsidirbti pragyvenimui bei užtikrinti geresnę ateitį sau ir savo vaikui.