Projekto partneriai

Bimec
„Bimec” įkurta 2007 m., siekiant pagerinti suaugusiųjų kompetenciją, kad jie galėtų išlikti konkurencingi šiandieniniame greitai besikeičiančiame pasaulyje; paremti organizacijų plėtrą ir prisidėti prie tvaresnės ir konkurencingesnės Europos ekonomikos.

BIMEC yra Bulgarijos Žmogiškųjų išteklių valdymo ir plėtros asociacijos narė, todėl ji turi prieigą prie plataus tinklo organizacijų, plėtojančių verslumo ugdymo, kaip ekonomikos augimo ir įsidarbinimo garanto, idėjas. BIMEC organizacija taip pat yra Suaugusiųjų mokymo instituto narė ir viena iš įkūrėjų. Institutas apjungia mokymo įstaigų, suaugusiųjų švietėjų ir profesinio mokymo mokytojų pastangas didinti suaugusiųjų švietimo ir profesinio rengimo kokybę.

Kontaktinis asmuo: Valia Dankova – valia@bimec-bg.eu

CESIE
CESIE yra Europos studijų ir iniciatyvų centras, įsikūręs Palerme, Sicilijoje. Tai yra ne pelno siekianti, nepolitinė, pasaulietinė nevyriausybinė organizacija, apjungianti nares organizaijas daugiau nei aštuoniose Europos šalyse.

Kontaktinis asmuo: Alessia Valenti – alessia.valenti@cesie.org

Exchange House Ireland
„Exchange House Ireland” yra didžiausias Airijos keliautojų bendruomenės paslaugų teikėjas.

Keliautojų bendruomenė yra airių etninių mažumų grupė. Organizacijos  teikiamos paslaugos ir tarnybos:

 • parama šeimai ir vaikams bei krizių valdymas tarnyba;
 • švietimo ir mokymo tarnyba;
 • paslaugų vaikams ir jaunimui tarnyba;
 • nacionalinė keliautojų psichinės sveikatos tarnyba;
 • Europinių projektų skyrius;
 • Tyrimų, politikos ir mokymo skyrius.

Kontaktinis asmuo: Lorraine O’Connor – Lorraine.oconnor@exchangehouse.ie

Frauen im Brennpunkt (FIB)
„Frauen im Brennpunkt” yra nepriklausoma ne pelno organizacija Tirolyje, siūlanti paslaugas šiose srityse:

 • moterų ir merginų įdarbinimas;
 • renginių organizavimas ir švietimas apie moterų lygybę
 • vaikų priežiūros paslaugos su auklėmis ir ikimokyklinėse įstaigose.

FIB konsultantai turi psichologinį, socialinį, politinį išsilavinimą bei patirties lyčių lygybės ir darbo rinkos politikos srityse. Jie yra sukaupę ilgametę nacionalinių ir ES projektų valdymo patirtį, ES projektų kokybės valdymo patirtį, taip pat dalyvauja įgyvendinant „Erasmus +” ir „Daphne” projektus.

Kontaktinis asmuo: Sonja Karbon – s.karbon@fib.at

Social Innovation Fund (SIF)
Socialinių inovacijų fondas (SIF, www.lpf.lt) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1994 metais kaip labdaros ir paramos fondas, siekiantis užtikrinti pagalbą bei lygias galimybes socialinėje atskirtyje esantiems asmenims per socialines inovacijas ir švietimą, informavimą ir konsultavimą.

SIF dirba su įvairiomis socialinės atskirties grupėmis – bedarbiais, neįgaliaisiais, vienišais tėvais, atokiose vietovėse gyvenančiais žmonėms, migrantais, smurtą šeimose patiriančiomis moterimis. SIF taip pat teikia paramą ir pagalbą jauniems žmonėms, turintiems mažiau galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje, ypatingą dėmesį skiriant jaunoms moterims, siekiant skatinti jų įsidarbinimo galimybes ir verslumą. Šioms moterims teikiamos konsultavimo, informavimo bei mentorystės paslaugos, taip pat vedami mokymai, skirti  moterų įgalinimui bei jų sėkmingam įsidarbinimui reikalingų gebėjimų stiprinimui.

Kontaktinis asmuo: Audrone Kisieliene – sif@lpf.lt

Magenta Consultoría Projects S.L.U
„Magenta Consultancy” yra lyčių ir sociokultūrinio tarpininkavimo  konsultacinė agentūra, įsteigta 2007 m., įsikūrusi Chichone, t.y. pagrindiniame administraciniame Asturias regiono mieste (Ispanijoje).

„Magenta Consultancy” daugiaų nei 11 metų specializuojasi dirbti socialinėje, švietimo ir sveikatos srityse. T.y.:

 • Lyčių lygybė ir smurto prevencija.
 • Socialinė integracija ir integracija į darbo rinką.
 • Psichologinė ir fizinė sveikata: kognityvinė stimuliacija, emocinio intelekto programos, socialinių gebėjimų projektai, biošokiai ir salutogenezė, koučingas.
 • Įsiliejimas į darbo rinką ir verslumo skatinimas.
 • Raštingumas, įgalinimas ir bendrieji gebėjimai.
 • Jaunimas: socialinė integracija, profesinis orientavimas, verslumo skatinimas, kokybiškas laisvalaikis, sveiki įpročiai ir narkotikų prevencija, aktyvus pilietiškumas, emocinis intelektas ir socialiniai gebėjimai, konfliktų sprendimas ir kt.

Kontaktinis asmuo: