Projekto rezultatai

Projekto metu sukurti šeši intelektiniai produktai (IP):

Tyrimo apie nacionalines švietimo ir socialinės paramos paslaugas jaunoms motinoms ataskaita

Informacija apie nacionalines švietimo sistemas ir socialinės paramos ir pagalbos paslaugas, kurios yra ypač svarbios jaunų motinų integracijai į švietimą.

Supratimo didinimo ir motyvavimo strategijų vadovas

Metodologija apie motyvacinės kampanijos, skirtos jaunoms motinoms ir joms įtakos turintiems asmenims (socialiniams darbuotojams, mokytojams, suaugusiųjų švietėjams, šeimos nariams, draugams), parengimą ir įgyvendinimą, siekiant užkirsti kelią jaunų mamų ankstyvam iškritimui iš mokyklos, bei skatinti jas grįžti į mokymąsi.

v

Metodų, skirtų motyvuoti niekur nedirbančias ir nesimokančias (NEET) jaunas mamas, rinkinys

Naujoviškos strategijos ir metodai, skirti motyvuoti jaunąsias motinas grįžti į švietimą, o taip pat gairės darbui su tėvais ir bendraamžiais bei krizių valdymui.

BYMBE Orientavimo paketas

Inovatyvūs būdai, pagrįsti profesiniu ir asmeniniu konsultavimu, siekiant padėti jaunoms NEET mamoms rasti savo kelią į švietimą ir įgyti profesiją.

BYMBE Įgalinimo paketas

Mokymų medžiaga, skirta padėti jaunoms motinoms suprasti ir valdyti savo jausmus bei elgesį,  sėkmingai bendrauti su jas supančiais žmonėmis bei sąveikauti įvairiose socialinėse situacijose, siekiant palengvinti jų grįžimą į mokymąsi ir padidinti galimybes įgyti profesinį išsilavinimą.

BYMBE Paramos paketas

Metodai, skirti darbui su jaunomis motinomis,  joms vėl pradėjus mokytis, padedantys įveikti krizę, abejones ar kitas problemas, susijusias su grįžimu į mokslus.