Tyrimo apie nacionalines švietimo ir socialinės paramos paslaugas jaunoms motinoms ataskaita

4 Geg 2018News

Gimdymas paauglystėje vis labiau tampa problema ne tik dėl didesnės motinos ir kūdikio sveikatos būklės rizikos, bet tai susiję su socialiniais, ekonominiais ir demografiniais sunkumais. Ankstyvas gimdymas, savaime suprantama, reiškia nutrauktą išsilavinimą, bei žemesnes būsimas šeimos pajamas. Todėl itin svarbu pabrėžti išsilavinimo svarbą ir skatinti kiekvieną „iškritusią“ iš švietimo sistemos jauną mamą grįžti mokytis, siekiant išplėsti jaunų mamų šviesesnės ateities galimybes. Taigi,  BYMBE projektas, kuriame dalyvauja šešios Europos šalys: Austrija, Bulgarija, Airija, Italija, Lietuva ir Ispanija, siekia užtikrinti, kad kiekvienoje iš minėtų šalių, bent aštuonios jaunos motinos, „iškritusios“ iš švietimo sistemos, vėl grįžtų mokytis (12- jaunų mamų dalyvauja pilotiniuose užsiėmimuose kiekvienoje šalyje).

Ataskaitoje pateikiama švietimo sistemų bei mokymosi galimybių projekto partnerių šalyse apžvalga, taip pat vaikų priežiūros bei socialinės paramos paslaugos, atskleidžiama su kokiais iššūkiais susiduria jaunos motinos, nuo 15 iki 25 metų, „iškritusios“ iš švietimo sistemos. Ataskaitoje aprašomos esamos galimybės jaunoms motinoms grįžti į švietimo sistemą bei problemos, su kuriomis jos susiduria, pristatoma geroji praktika projekto partnerių šalyse. Parodomi nacionaliniai skirtumai, o taip pat pateikiama visapusiška apžvalga projekto partnerių šalyse.

Ataskaitoje apžvelgiama vaikų priežiūros paslaugų sistema ir finansavimas projekto partnerių šalyse. Apžvelgiama vaikų priežiūros sistemos kokybė, kaštai bei prieinamumas mažas pajamas gaunančioms šeimoms.

BYMBE projekto metu atlikta situacijos analizė šešiose Europos šalyse – Austrijoje, Airijoje,  Bulgarijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje atskleidė, kad jaunos moterys, „iškritusios iš švietimo sistemos“, susiduria su sunkumais  vėl norėdamos grįžti mokytis.

Pirmasis iššūkis, su kuriuo susiduria jaunos mamos yra finansinių išteklių trūkumas. Pagrindiniai ir didžiausi sunkumai yra valstybės finansuojamų programų trūkumas, skirtų tokioje situacijoje esančioms motinoms. Taip pat stokojama įstaigų konsultuojančių jaunas mamas, norinčias grįžti į mokymosi procesą.

Be to, jaunoms mamoms sunku  suderinti vaikų priežiūrą, darbą ir studijų laiką. Pastaroji problema labai priklauso nuo vaikų priežiūros įstaigų prieinamumo ir darbo valandų.

 

Svarbiausia – padėti jaunoms mamoms suderinti vaikų priežiūrą ir mokymąsi, ieškoti mokymosi galimybių ir palankiausių ateities perspektyvų.

Yra keletas specialių mokymo programų, skirtų jaunoms motinoms Airijoje ir Ispanijoje, kurios ataskaitoje yra pateiktos kaip gerosios praktikos. Tačiau likusiose šalyse, įskaitant Lietuvą, Bulgariją ir Italiją, nėra jokių specialių programų jaunoms motinoms, kurios padėtų suderinti vaikų priežiūrą ir mokymąsi.

Taip pat jaunoms, nepatyrusioms mamoms ypač svarbus vaiko priežiūros klausimas ir pagalba šiuo klausimu.

Tyrimo metu išryškėjo, kad kai kuriose šalyse atsiranda labai gera praktika, kai vaiko priežiūra organizuojama mamų/tėvų darbo ar mokymosi vietoje. Taip laimi visi – tėvai, darbdaviai, valstybė, vaikai, ir tokia praktika gali būti plėtojama kaip geroji patirtis.

Dar vienas gerosios patirties pavyzdys – vaikų dienos centrų pradinių klasių moksleiviams tinklo plėtra. Tyrimas rodo, kad tokie centrai labai pagelbėja jaunoms mamoms, kurios siekia tęsti savo profesinę karjerą studijuodamos ar dirbdamos. Dienos centrų tinklo plėtros klausimą būtų pravartu kelti ir analizuoti tiek BYMBE projekte, tiek ir nacionaliniu lygmeniu plėtojant vaiko priežiūros sistemas.

Apibendrinant situaciją įvairiose projekto partnerėse šalyse galima teigti, jog:

  • Visose šalyse vis dar nepakankamai išplėtota formali ir visiems prieinama mažamečių vaikų priežiūros paslaugų sistema, nors ir visose šalyse taikomos mokesčių už vaiko priežiūros paslaugas lengvatos nepasiturinčioms šeimoms.
  • Situaciją labai pagerintų šalių siekis plėtoti visiems laisvai prieinamą, nemokamą visų mažamečių vaikų priežiūrą, pradedant nuo labai mažo amžiaus. Tai atitiktų ir Europos komisijos rekomendacijas dėl šeimos ir vaiko gerovės plėtros.
  • Ispanija pirmauja tarp projekto partnerių savo pasiekimais organizuojant visuotinę nemokamą vaikų nuo 3 metų amžiaus priežiūros paslaugų sistemą.
  • Italijoje mažamečių vaikų priežiūros paslaugų sistema išvystyta prasčiausiai ir labiausiai nutolusi nuo Europinės dimensijos, kuria siekiama visuotinio ir lygaus visiems šių paslaugų Čia labai maža dalis vaikų gali patekti į vaikų darželius, visai neišvystyta vaikų iki 3 metų amžiaus pagalbinė priežiūros sistema,  ir tai, toli gražu, neatliepia dirbančių tėvų poreikių.
  • Airijoje susiduriama su didelių kainų už mažamečio vaiko priežiūrą problema, tačiau šioje šalyje sparčiai vystoma finansinės paramos silpnesnėms šeimoms sistema bei siekiama įgyvendinti visuotinę nemokamą vaikų priežiūrą nuo vis jaunesnio amžiaus – nuo 2018 metų rudents planuojama, kad visuotinė nemokama vaikų priežiūra/ugdymas bus garantuojama visiems vaikams, vyresniems nei 2 metai ir 8 mėnesiai.

Taigi, BYMBE projektas ir jo veiklos padės jaunoms mamoms grįžti į mokslus, konsultuojant jas mokslo, darbo ir bendraisiais klausimais, o taip pat pagelbėjant joms rasti tinkamus ir prienamus jų vaiko/-ų priežiūros variantus.